Ce este Business Innovation and Investment Visa ?

Business innovation and Investment 188 Visa  este  o viză provizorie ce permite persoanelor care au o carieră în afaceri sau investiții de succes să desfășoare activități similare în Australia.

Cine poate obține Business Innovation and Investment Visa 188?

Cerințe generale de eligibilitate:

 • Aplicatul este deținătorul principal al unei vize Business Innovation and Investment Visa (subclass 188);
 • Aplicatul a îndeplinit toate cerințele stream-ului pentru care a aplicat;
 • Aplicatul și-a desfășurat activitatea de business în mod legal;
 • Aplicatul a fost nominalizat (invitat) de un stat sau teritoriu australian
 • Aplicatul îndeplinește criteriile de sănătate, vârstă și cazier.

Se pot aplica și alte cerințe.

Ce este Points Test pentru Business Innovation & Investment visa?

Business Innovation and Investment Points Test oferă puncte pentru diverse elemente ale capitalului uman și inovării în afaceri. Testul include, de asemenea, măsuri obiective ale performanței afacerii. Acest test își propune să selecteze antreprenori inovatori care își vor transfera skill-urile în Australia și vor diversifica grupul australian de expertiză în afaceri.

Business Innovation and Investment Points Test nu se aplică  stream-urilor Significant investor, Premium investor și Entrepreneur stream

Punctele se acordă pentru:

 • vârstă;
 • nivelul limbii engleze;
 • calificări;
 • experiență în afaceri sau investiții;
 • active personale și de afaceri nete;
 • cifra de afaceri;
 • inovare.

Aplicanții  Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) pentru stream-urile Business Innovation stream și Investor stream trebuie să obțină minimum 65 de puncte.

Link oficial: Points Test for the Business Innovation & Investment visa

Care sunt stream-urile pentru Business innovation and Investment visa 188?

Guvernul a stabilit cinci stream-uri în cadrul programului de viză din subclasa 188, fiecare contribuind în niveluri diferite la economia țării.

Business Innovation stream 188 visa

Stream-ul Business Innovation stream 188 visa vă permite să operați o afacere nouă sau existentă în Australia; puteți deține viza pe o durată până la 4 ani și 3 luni.

Cerințe:

 • Vârsta maximă 55 de ani;
 • Trebuie să fiți desemnat de o agenție guvernamentală de stat sau teritoriu australian, înainte de a fi invitat să aplicați pentru această viză;
 • Aveți cel puțin 65 de puncte la testul Business Innovation and Investment Points Test ;
 • Pentru 2 din 4 ani fiscali imediat înainte de a primi o invitație de aplicare la viză, trebuie să fi deținut un pachet majoritar de acțiuni în 1 sau 2 întreprinderi care au avut cel puțin o cifră de afaceri 500.000 AUD în fiecare din acei doi ani. Fie că aveți 1 sau 2 afaceri, trebuie să dețineți cel puțin:
  • 51%, din valoarea totală a afacerii dacă afacerea are o cifră de afaceri mai mică de 4000000 AUD pe an; sau
  • 30% din valoarea totală a afacerii dacă afacerea are o cifră de afaceri de sau mai mult de 400.000 AUD pe an; sau
  • 10%, din valoarea totală a afacerii dacă afacerea este condusă de o companie listată pe bursă;
 • Dacă afacerea dvs. oferă servicii profesionale, tehnice sau comerciale, trebuie să vă fi petrecut mai puțin de jumătate din timp pentru furnizarea acestor servicii, având mai degrabă atribuții în administrarea generală a afacerii;
 • Atunci când sunteți invitați să aplicați pentru această viză, dumneavoastră, partenerul dvs. (separat sau împreună) trebuie să aveți un activ total de afaceri net și active personale de cel puțin 800.000 AUD. Fondurile dvs. trebuie să fie disponibile pentru a fi transferate în Australia în termen de 2 ani de la acordarea vizei;
 • Aveți un angajament realist de a participa la o afacere în Australia și de a menține acțiuni majoritare și să aveți o implicare directă și continuă în gestionarea respectivei afaceri.
 • Ați demonstrat că este necesar să fiți temporar în Australia pentru a conduce sau a stabiliza activitatea propusă de afaceri.
 • Nici dvs, nici partenerul dvs. nu aveți un istoric de implicare în activități de afaceri sau de investiții care nu sunt în general acceptabile în Australia.

Deținătorii de vize provizorii Business Innovation stream pot fi eligibili să solicite o prelungire a vizei lor provizorii pentru încă 2 ani, dacă este nevoie de timp suplimentar pentru îndeplinirea criteriilor pentru viză permanentă, subclasa 888.

Business Investor stream 188 visa

Această viză este concepută pentru persoanele care doresc să facă o investiție de cel puțin 1,5 milioane AUD într-un stat sau teritoriu australian și sunt pregătite să mențină activități de afaceri sau investiții în Australia.

Investițiile desemnate trebuie să fie făcute numai atunci când departamentul de imigrari este informat în scris. Fondurile utilizate pentru a finanța investiția desemnată trebuie să fie deținute personal și să fie libere de alte răspunderi financiare, de asemenea, trebuie să fi fost acumulate legal ca urmare a activității dvs. de afaceri și / sau de investiții.

Solicitantul trebuie să:

 • aveți vârsta mai mică de 55 de ani, deși un stat sau un teritoriu poate renunța la această cerință dacă investiția dvs. propusă va avea un beneficiu economic excepțional pentru statul sau teritoriul nominalizat;
 • Aveți cel puțin 65 de puncte la testul Business Innovation and Investment Points Test ;
 • Aveți investiții administrate sau să dețineți o afacere și să fiți dispus să investiți 1,5 milioane AUD în obligațiuni guvernamentale de stat sau teritoriu în Australia;
 • Pentru cei 2 ani fiscali, înainte de a fi invitați de către autoritățile Australiene să aplicați la viză, dumneavoastră, partenerul dvs ( separat sau împreună) trebuie să aveți active personale cu o valoare netă de cel puțin 2,25 milioane AUD. Aceste active trebuie să fi fost achiziționate în mod legal și să fie disponibile pentru transfer în Australia în termen de 2 ani de la acordarea vizei;
 • Înainte de acordarea vizei, trebuie să efectuați o investiție de 1,5 milioane AUD în obligațiuni de stat sau de teritoriu australiene;
 • Aveți 3 ani de experiență, fie în gestionarea unei afaceri, fie „investiții eligibile” și ați dovedit un nivel ridicat de abilitate de management
 • Pentru cel puțin 1 din cei 5 ani fiscali imediat înainte ca autoritățile australiene să vă invite să aplicați, ați gestionat direct unul dintre următoarele:
  • o afacere calificată în care dvs, partenerul dvs (separat sau împreună) ați avut cel puțin 10% din dividendele anule; sau
  • o investiție eligibilă de cel puțin 1,1 milioane AUD, deținută de dvs, partenerul dvs (separat sau împreună).

Significant Investor stream 188 visa

Solicitanții de viză nu trebuie să satisfacă testul de puncte (Business Innovation and Investment Points Test) și nu există limită de vârstă. O obligație a acestui stream este o  șederea minimum 160 de zile în Australia pe parcursul a patru ani, celor care dețin viza Business Innovation and Investment (Provisional) (Subclass 188) visa. Solicitantul vizei poate face investiția personal sau împreună cu soția / partenerul de facto.

Condiții:

 • Trebuie să fiți desemnat de o agenție guvernamentală australiană sau Austrade înainte de a fi invitat să solicitați această viză;
 • Pentru a se acorda această viză, trebuie să faceți (sau după data solicitării acestei vize), o investiție semnificativă de cel puțin 5 milioane AUD, când Department of Home Affairs vă invită și vă exprimați intențiea de a deține acea investiție pentru cel putin 4 ani. Investitia trebuie facută în următoarele proporții:
  • cel puțin 500.000 AUD în fonduri de capital de risc și de capital privat, care investesc în start-up-uri și mici companii private;
  • cel puțin 1,1 milioane AUD în fonduri gestionate aprobate. Fondurile administrate trebuie să investească în companii emergente listate la bursa australiană;
  • o „investiție de echilibrare” sau balancing investment de cel puțin 3 milioane AUD în fonduri administrate;
 • Dvs. și partenerul dvs. nu trebuie să aveți istoric de implicare în activități de afaceri sau de investiții care nu sunt în general acceptabile în Australia;
 • Toți candidații cu vârsta de 18 ani sau mai mult la data depunerii cererii trebuie să aibă cel puțin o engleză funcțională sau vi se va solicita să plătiți a doua tranșă a taxei pentru cererea de viză;
 • Dvs. și orice membru al familiei pentru care solicitați viza să îndepliniți cerințele de sănătate din Australia;

Premium Investor stream 188 visa

Acest streamvă permite să desfășurați activități de afaceri și investiții în Australia, puteți deține această viză până la 4 ani și 3 luni. Fondurile utilizate pentru a finanța investiția desemnată de 15 milioane AUD trebuie să fie deținute personal  și trebuie să fi fost acumulate legal ca urmare a activității dvs. de afaceri și / sau de investiții.

Aplicanții trebuie să:

 • primească o invitație de la Austrade pentru a solicita această viză și a face investiția corespunzătoare;
 • facă investiții de 15 milioane AUD în Australia și să le dețineți pentru cel puțin 12 luni;
 • dea o declarație semnată cu privire la metoda propusă de transfer de fonduri pentru a face investițiile;
 • ofere o imagine de ansamblu asupra intențiilor de investiții;

Dovezi care demonstrează sursa fondurilor:

 • pentru veniturile de afaceri, se funizează dovezi privind compania, performanța și distribuția profitului. De exemplu, înregistrarea companiei și înregistrările acționarilor, situațiile financiare sau înregistrările fiscale;
 • pentru veniturile din investiții, se funizează dovezi privind activitățile și performanța investițiilor;
 • pentru bunurile înzestrate sau moștenite, se funizează acte sau testamente;
 • pentru o acumulare în timp a caoptalului de investiții unde nu mai există dovezi verificabile oficiale, se funizează înregistrări bancare care demonstrează proprietatea continuă a fondurilor pe o perioadă substanțială.
 • pentru activele deținute în Australia, se funizează dovezi care leagă activele cu sursele declarate

Entrepreneur Stream 188 visa

Solicitantul trebuie să întreprindă sau să își propună să întreprindă o activitate antreprenoriale în Australia confrom cu legile în vigoare; acest stream necesită o nominalizare / invitație din partea unui stat sau teritoriu Australian.

Aplicantul trebuie:

 • să aibă vârsta sub 55 de ani
 • să aibă nivel limba engleză bun (se poate demonstra printr-un certificat de limbă engleză);
 • să fie nominalizat / desemnat de o agenție guvernamentală de stat sau teritoriu;
 • să se angajeze sau să-și propună să întreprindă o activitate de antreprenor conformă cu legile din Australia, Complying Entrepreneur Activity

Complying Entrepreneur Activity este o activitate care are legătură cu o idee inovatoare care va conduce la comercializarea unui produs sau serviciu în Australia sau la dezvoltarea unei întreprinderi sau afaceri în Australia.

Această activitate nu trebuie să se refere la niciuna dintre următoarele categorii excluse:

 • Tranzacții Imobiliare;
 • Recrutare / angajare forță de muncă;
 • Cumpărarea unei întreprinderi existente sau a unei francize în Australia;

Activitatea antreprenorială se poate încadra la  Complying Entrepreneur Activity  dacă sunt îndeplinite toate cerințele următoare:

 • aveți unul sau mai multe acorduri pentru a primi finanțare cu un total de cel puțin 200.000 AUD de la una dintre următoarele entități:
 • conform acordului, cel puțin 10% din finanțare trebuie să fie plătită entității antreprenoriale în termen de 12 luni din ziua în care activitatea începe să se desfășoare în Australia;
 • ați deținut cel puțin 30% din compania/entitatea dvs. antreprenorială când ați încheiat contractul.

Sursa Oficială: Business Innovation and Investment 188 Visa

Mai multe tipuri de viză aici.