Ce este Child Visa Australia?

Child Visa Australia permite unui copil al unui cetățean australian, rezident permanent australian sau cetățean neelelandez eligibil să locuiască în Australia. Aceaste vize pot fi depuse atât din Australia, cât și din afara țării.

Categorii Child Visa Australia

Există câteva categorii de viză permanentă de tip child visa, printre care se enumeră: child visa, orphan relative visa și adoption visa.

Child Visa Australia subclass 101

Child Visa Australia subclass 101 este o viză permanentă care permite copiilor unui sponsor eligibil să călătorească și să rămână permanent în Australia. Aplicanții trebuie să fie în afara Australiei la momentul depunerii cererii. Părinții trebuie să aibă drept de ședere în Australia permanent sau să aibă cetățenia australiană sau sunt cetățeni din Noua Zeelandă și  trebuie să se fi stabilit în Australia de mai mult de doi ani.

Condiții de eligibilitate:

 • Să fie sponsorizat de un părinte eligibil (un cetățean australian, un rezident permanent australian sau un cetățean neozeelandez eligibil). Părinții eligibili pot fi și părinții vitregi sau părinții adoptivi care au responsabilități legale pentru îngrijirea copilului;
 • Copilul care se află în afara Australiei la depunerea cererii și la momentul acordării vizei:
  • Vârsta mai mică de 18 ani, SAU:
  • Studenți între 18 și 25 de ani, SAU
  • 18 ani sau mai în vârstă care nu pot lucra din cauza unui handicap și sunt dependenți de părintele sponsor

Avantaje ale Child Visa Australia subclass 101:

 • Copilul obține drept de rezidență permanentă în Australia ;
 • Copilul poate lucra și studia în Australia;
 • Copilul se poate înscrie în sistemul de sănătate public Australian ;
 • Copilul poate solicita cetățenia australiană (dacă este eligibil);
 • Copilul poate sponsoriza rudele eligibile pentru rezidență permanentă;

Sursa oficială: Child Visa subclass 101

Child Visa Australia Subclass 802

Această viză este o viză permanentă care permite unui copil să rămână în Australia cu părinții. Părintele trebuie să fie un cetățean australian, rezident permanent sau cetățean eligibil din Noua Zeelandă. Subclasa 802 Child Visa va fi depusă în timp ce copilul se află în Australia. Dacă se acordă viza, sponsorul trebuie să ofere sprijin copilului, inclusiv cazarea și asistența financiară necesară în primii doi ani de la acordarea vizei copilului.

Cu această viză, copilul poate:

 • să rămână în Australia permanent;
 • să muncească și să studieze în Australia
 • să se înscrie în sistemul de sănătate public Australian ;
 • sponsoriza rudele eligibile pentru rezidență permanentă;
 • solicita cetățenia australiană (dacă este eligibil);

Sursa oficială: Child Visa Subclass 802

Adoption visa Subclass 102

Această viză permite copiilor adoptați din afara Australiei să trăiască în Australia împreună cu părintele adoptiv. Această viză nu poate fi acordată dacă nu este în interesul copilului sub 18 ani, conform analizelor ce vor fi efectuate de către autoritățile australiene.

Pentru a fi eligibil pentru Adoption visa (subclass 102), copilul trebuie să fi fost sau este în curs de adopție printr-au un acord inter-țării cu implicarea autorităților australiene ( Australian state or territory central authority ) sau printr-au un acord între două țări semnatare a Hague Adoption Convention. Adopția trebuie să fie făcută de către un cetățean australian, un cetățean neozeelandez eligibil sau deținătorul unei vize permanente australiene.

Cu această viză, copilul poate:

 • să rămână în Australia permanent;
 • să muncească și să studieze în Australia
 • să se înscrie în sistemul de sănătate public Australian ;
 • sponsoriza rudele eligibile pentru rezidență permanentă;
 • solicita cetățenia australiană (dacă este eligibil);

Sursa oficială: Adoption visa Subclass 102

Dependent Child visa (Subclass 445)

Copiii eligibili pentru Dependent Child visa trebuie ca unul dintre părinți sa dețină o viză temporară de Partner Visa.  Părintele depune de obicei cererea pentru viză în numele copilului.

Condiții de eligibilitate:

 • aplicantul poate fi un copil biologic, copil vitreg sau adoptat al părintelui;
 • copilul trebuie sponsorizat de aceeași persoană care a sponsorizat și părintele;
 • copilul trebuie să îndeplinească condițiile de sănătate cerute de către statul Australian;
 • copilul nu poate fi căsătorit, logodit sau într-o relație de facto;
 • vârsta maximă 18 ani excepții se aplică în următoarele cazuri:
  • copilul este dependent financiar de părintele care deține viza de partener temporar  Partner visa; sau
  • incapacitate de muncă datorită unui handicap.

Cu această viză, copilul poate:

 • să se mute sau să rămână în Australia până când Departamentul de Imigrari  se va decide cu privire la cererea de viză Partner visa a părintelui;
 • muncii și studia în Australia

Odată ce s-a acordat această viză copilului, acesta trebuie să solicite să fie adăugat la cererea de viză Partner Visa a părintelui.

Sursa oficială: Dependent Child visa (Subclass 445)

Alte tipuri de vize